องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ