องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]149
2 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]109
3 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 พ.ย. 2564 ]143
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]107
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 20 เม.ย. 2563 ]151
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 พ.ย. 2562 ]191
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 พ.ย. 2562 ]158
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 พ.ย. 2561 ]160
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]154
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเแพาะกิจ) [ 3 ต.ค. 2561 ]166
11 แผนจัดหาพัสดุ56(ผด.2) [ 26 ต.ค. 2555 ]162
12 'แผนจัดหาพัสดุ2556(ผด.5 [ 26 ต.ค. 2555 ]152
13 แผนจัดหาพัสดุ55(ผด.6) [ 11 ต.ค. 2555 ]201