องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนพัฒนา 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อมูลทั่วไป [ 27 ก.ย. 2564 ]32
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ [ 27 ก.ย. 2564 ]32
3 รายงานผลดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 [ 23 ต.ค. 2561 ]207
4 รายงานผลดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน [ 24 เม.ย. 2561 ]167
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]170
6 แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 องค์การบรหารส่วนตำบลโจดหนองแก ส่วนที่ 1-4 [ 17 ส.ค. 2558 ]224
7 แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 องค์การบรหารส่วนตำบลโจดหนองแก ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 2559-2561 [ 17 ส.ค. 2558 ]175
8 แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 องค์การบรหารส่วนตำบลโจดหนองแก ส่วนที่ 5.1 บัญชีโครงการพัฒนา 2559-2561 [ 17 ส.ค. 2558 ]204