องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและสานสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]10
2 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม ประจำปี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]9
4 โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและสานสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]32
5 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do’s & Don’t) [ 30 ม.ค. 2566 ]29
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้คาปรึกษาด้านจริยธรรม [ 18 ม.ค. 2566 ]31