องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
่สรุปเล่มความเป็นมาของการตรวจสอบภายใน
แบบรายงานสุปผลการดำเนินงาน
รายงานการประเมินตนเอง ระยะเวลาสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ