องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ