องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มืองานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 มี.ค. 2567 ]8
2 คู่มือการให้บริการงานพัสดุและทรัพย์สิน [ 5 มี.ค. 2567 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 มี.ค. 2567 ]5
4 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. [ 13 มี.ค. 2566 ]33
5 คู่มือการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย [ 16 ม.ค. 2566 ]31
6 คู่มือการปฏิบัจิงานการขออนุญาตก่อสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]7
7 คู่มือการควบคุมภายใน [ 4 ม.ค. 2566 ]42
8 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 4 ม.ค. 2566 ]33
9 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 21 ธ.ค. 2565 ]35
10 คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]30
11 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. [ 20 ธ.ค. 2565 ]32
12 คู่ม์อการบันทึกข้อมูล ระบบ e-GP [ 20 ธ.ค. 2565 ]42
13 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 6 ธ.ค. 2565 ]34
15 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 5 ธ.ค. 2565 ]34