องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 15 พ.ย. 2565 ]66
2 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) [ 3 มี.ค. 2565 ]161
3 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 3 มี.ค. 2565 ]163
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อมูลพื้นฐาน [ 3 มี.ค. 2565 ]164
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ์ [ 3 มี.ค. 2565 ]201
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 3 มี.ค. 2565 ]173
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]99