องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]27
2 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
3 คู่มือควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]27
4 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
5 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]25
6 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]24
7 เอกสารแนบแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]26
8 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
9 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
10 แผนงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]36
11 แผนงานตรวจสอบภายใน ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
12 แผนงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]34
13 แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]36
14 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]34
15 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]35
16 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]35