องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.1 ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]2
2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]4
3 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน (ปค.5) ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]4
4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6) ปี 2566 [ 30 พ.ย. 2566 ]2
5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]3
6 แนวทางปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]20
7 แผนควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]17
8 เอกสารแนบแผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]19
9 แนวทางปฏิบัติควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]19
10 คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]55
11 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]91
12 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]108
13 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]139
14 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]131
15 คู่มือควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]130
16 แผนควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]135
17 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]136
18 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]123
19 เอกสารแนบแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]130
20 แจ้งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.ย. 2564 ]23
 
หน้า 1|2