องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 10 มิ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 121]
 
  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2022-05-07][ผู้อ่าน 365]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เข้ารับการฝึกอบร...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 190]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินค...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 195]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 174]
 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยว...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 169]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 219]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 185]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 183]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อรับนโยบายจากท่าน นายกอง...[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 222]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9