องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 311]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอาย...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 342]
 
  ภาพถ่ายเตรียมความพร้อมกิจกรรมวันเข้าพรรษา(แห่เทียน...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 340]
 
  ออกตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 335]
 
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 345]
 
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถาม​(ผู้ม...[วันที่ 2020-06-09][ผู้อ่าน 333]
 
  การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลกา...[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 358]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ​ (วาตภัย)&...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 326]
 
  ลงพื้นที่เพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำย...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 289]
 
  ร่วมกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุง​ สาเหตุของไข้เล...[วันที่ 2020-05-25][ผู้อ่าน 272]
 
  กิจกรรมตู้ปันสุข[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 251]
 
  กิจกรรมมอบหน้ากากผ้าให้กับผู้สูงอายุ​ ผู้พิก...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 385]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9