องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  อาลัยในหลวง 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รำลึกในพระมหากร...[วันที่ 2016-11-04][ผู้อ่าน 551]
 
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐก...[วันที่ 2016-09-30][ผู้อ่าน 493]
 
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร[วันที่ 2016-09-15][ผู้อ่าน 447]
 
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร การทำพรมเช็ดเท้า[วันที่ 2016-09-14][ผู้อ่าน 619]
 
  โครงการอบรมอาชีพราษฏรสานตะกร้าพลาสติ[วันที่ 2016-09-14][ผู้อ่าน 485]
 
  ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559[วันที่ 2016-01-14][ผู้อ่าน 174]
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจด...[วันที่ 2015-05-27][ผู้อ่าน 763]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประส...[วันที่ 2015-05-25][ผู้อ่าน 677]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโจดหนองแก[วันที่ 2014-08-21][ผู้อ่าน 760]
 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2556[วันที่ 2013-08-13][ผู้อ่าน 1129]
 
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556[วันที่ 2013-08-08][ผู้อ่าน 815]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6