องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  ขอเชิญร่วมโหวตนางนพมาศขวัญใจมหาชน​ Popular V...[วันที่ 2018-11-20][ผู้อ่าน 239]
 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและ...[วันที่ 2018-11-19][ผู้อ่าน 396]
 
  เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-19][ผู้อ่าน 400]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกขอเชิญร่วมงานประเพณี...[วันที่ 2018-11-19][ผู้อ่าน 435]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2018-11-13][ผู้อ่าน 454]
 
  ภาพโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 605]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 493]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเส...[วันที่ 2018-08-09][ผู้อ่าน 523]
 
  ภาพกิจกรรมหล่อเทียนและแห่ทียนเข้าพรรษา 9 วัด[วันที่ 2018-07-27][ผู้อ่าน 444]
 
  การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั...[วันที่ 2018-07-17][ผู้อ่าน 448]
 
  พิธีมอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในงานราชพิธี[วันที่ 2017-09-14][ผู้อ่าน 526]
 
  โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน วันที่ 10 สิงห...[วันที่ 2017-08-10][ผู้อ่าน 536]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7