องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ภาพโครงการอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2561[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 537]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 446]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเส...[วันที่ 2018-08-09][ผู้อ่าน 469]
 
  ภาพกิจกรรมหล่อเทียนและแห่ทียนเข้าพรรษา 9 วัด[วันที่ 2018-07-27][ผู้อ่าน 393]
 
  การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั...[วันที่ 2018-07-17][ผู้อ่าน 405]
 
  พิธีมอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในงานราชพิธี[วันที่ 2017-09-14][ผู้อ่าน 480]
 
  โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน วันที่ 10 สิงห...[วันที่ 2017-08-10][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหา...[วันที่ 2017-08-10][ผู้อ่าน 457]
 
  กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด ตำบลโจดหนองแก ประจ...[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 536]
 
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต[วันที่ 2017-07-07][ผู้อ่าน 523]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 [วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 499]
 
  อาลัยในหลวง 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รำลึกในพระมหากร...[วันที่ 2016-11-04][ผู้อ่าน 534]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6