องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2565[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมวันเปิดเรียน โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 21]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 10 มิ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 132]
 
  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2022-05-07][ผู้อ่าน 398]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เข้ารับการฝึกอบร...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 205]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินค...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 190]
 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยว...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 182]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 235]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 198]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11