องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก 30 ธ.ค. 64[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 63]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2021-12-30][ผู้อ่าน 95]
 
  ใครอยากกลับบ้าน..โทรหาเรา[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 176]
 
  รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 223]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 219]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 253]
 
  กิจกรรมโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สู...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกป่...[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 105]
 
  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปร...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 210]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 152]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6