องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 197]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 159]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 159]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อรับนโยบายจากท่าน นายกอง...[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 198]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศ...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 159]
 
  ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 234]
 
  ประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก 30 ธ.ค. 64[วันที่ 2022-01-05][ผู้อ่าน 159]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2021-12-30][ผู้อ่าน 181]
 
  ใครอยากกลับบ้าน..โทรหาเรา[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 293]
 
  รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 323]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 328]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 222]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7