องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 วันที่ 10 มิ...[วันที่ 2022-06-10][ผู้อ่าน 16]
 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เข้ารับการฝึกอบร...[วันที่ 2022-04-25][ผู้อ่าน 48]
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินค...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 44]
 
  โครงการรวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนแห่...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 55]
 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยว...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 53]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 92]
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 71]
 
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อรับนโยบายจากท่าน นายกอง...[วันที่ 2022-01-31][ผู้อ่าน 110]
 
  ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศ...[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 80]
 
  ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2022-01-27][ผู้อ่าน 103]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6