องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]12
2 บันทึกการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]10
3 สรุปงานประเมินตนเอง ปี 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]12
4 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว (3 ปี) ฉบับปรับปรุง [ 25 ก.ย. 2566 ]11
5 เอกสารแนบแผนตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) [ 25 ก.ย. 2566 ]10
6 แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]14
7 รายละเอียดแนบแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]13
8 กฎบัตร (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]13
9 นโยบายการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]17
10 กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ่.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]11
11 ประกาศใช้แผนระยะยาว (3 ปี) [ 25 ก.ย. 2566 ]14
12 ประกาศใช้แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]14
13 ประกาศใช้กฎบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ก.ย. 2566 ]10