องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 411 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 23 ก.ค. 2562 ]173
182 ประกาศผู้ชนะกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 23 ก.ค. 2562 ]165
183 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 [ 22 ก.ค. 2562 ]137
184 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น [ 22 ก.ค. 2562 ]126
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ [ 22 ก.ค. 2562 ]115
186 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ [ 22 ก.ค. 2562 ]125
187 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 22 ก.ค. 2562 ]109
188 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน [ 22 ก.ค. 2562 ]111
189 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ [ 22 ก.ค. 2562 ]113
190 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมประปาหอถังสูง หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนขอนพาด [ 22 ก.ค. 2562 ]120
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]122
192 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 2 ก.ค. 2562 ]115
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ค. 2562 ]126
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2562 ]120
195 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 18 มิ.ย. 2562 ]110
196 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 18 มิ.ย. 2562 ]127
197 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2562 ]111
198 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 18 มิ.ย. 2562 ]168
199 การตรวจรับโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่ว่าง หมู่ที่ ๙ [ 21 พ.ค. 2562 ]116
200 การตรวจรับโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ [ 21 พ.ค. 2562 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21