องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 411 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 31 ก.ค. 2561 ]132
242 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 31 ก.ค. 2561 ]165
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขี้ผึ้งวัสดุสำนักงาน [ 17 ก.ค. 2561 ]115
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำ [ 12 ก.ค. 2561 ]132
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง [ 11 ก.ค. 2561 ]120
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 22 มิ.ย. 2561 ]149
247 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2561 ]186
248 ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 11 มิ.ย. 2561 ]175
249 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทาง บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 11 มิ.ย. 2561 ]172
250 ราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 11 มิ.ย. 2561 ]129
251 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 11 มิ.ย. 2561 ]179
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 3 มิ.ย. 2561 ]131
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน [ 23 พ.ค. 2561 ]177
254 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 [ 16 ก.พ. 2561 ]178
255 ประกาศและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองแวง [ 2 ก.พ. 2561 ]146
256 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 30 ม.ค. 2561 ]134
257 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ม.3 บ้านหนองแวง [ 28 ธ.ค. 2560 ]135
258 ประกาศ และ ราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]132
259 ปร4 โครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]203
260 แบบ ปร4 - ปร6 และ BOQ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]210
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21