องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 411 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 แบบ หน้า1-25 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]182
262 แบบ หน้า 26-51โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 ธ.ค. 2560 ]138
263 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 22 ส.ค. 2560 ]132
264 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังขอนพาด [ 22 ส.ค. 2560 ]133
265 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 22 ส.ค. 2560 ]124
266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านชัยพลศิลป์ [ 22 ส.ค. 2560 ]136
267 ก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2560 ]128
268 วางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2560 ]124
269 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2560 ]134
270 ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กร่องระบายน้ำ บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 14 มิ.ย. 2560 ]128
271 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 3 พ.ค. 2560 ]120
272 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 [ 21 เม.ย. 2560 ]137
273 ก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 [ 21 เม.ย. 2560 ]128
274 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 21 เม.ย. 2560 ]136
275 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 21 เม.ย. 2560 ]135
276 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 [ 21 เม.ย. 2560 ]129
277 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 21 เม.ย. 2560 ]181
278 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]132
279 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 7 ก.พ. 2560 ]131
280 ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 [ 7 ก.พ. 2560 ]169
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21