องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 411 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]175
282 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 7 ก.พ. 2560 ]130
283 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 1 ก.พ. 2560 ]170
284 ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 31 ม.ค. 2560 ]131
285 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 [ 27 ม.ค. 2560 ]175
286 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 25 ม.ค. 2560 ]174
287 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2560 ]134
288 ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 [ 25 ม.ค. 2560 ]134
289 ซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2560 ]135
290 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 [ 24 ม.ค. 2560 ]176
291 ปรับปรุงถถนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.โจดหนองแก ถึง บ้านหนองหนองแวง ต.บ้านหัน [ 24 ม.ค. 2560 ]187
292 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 [ 20 ม.ค. 2560 ]127
293 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3เชื่อมถึง ม.10 [ 20 ม.ค. 2560 ]127
294 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 [ 20 ม.ค. 2560 ]171
295 ก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 20 ม.ค. 2560 ]181
296 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดประกาศ ปลดประกาศศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 [ 3 ต.ค. 2559 ]215
297 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]168
298 ประกาศการใช้แผนจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]131
299 รายงานแผนจัดหาพัสดุ 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]168
300 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังขอนพาด หมู่ที่2 [ 21 ม.ค. 2559 ]173
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21