องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 411 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคาประมูลจ้าง [ 24 พ.ย. 2558 ]197
302 ประกาศรายฃื่อผู้ยื่นเอกสารประมูลราคาจ้าง [ 19 พ.ย. 2558 ]144
303 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารประมูลจ้าง [ 11 พ.ย. 2558 ]148
304 ประกาศสอบราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 3 พ.ย. 2558 ]144
305 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ หมู่.2 [ 3 พ.ย. 2558 ]135
306 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์ฯเด็กเล็ก อบต.โจดหนองแก [ 14 ต.ค. 2558 ]146
307 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล(ศูนย์ฯหนองหว้า) [ 14 ต.ค. 2558 ]128
308 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.6 [ 24 มิ.ย. 2558 ]182
309 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.7 [ 24 มิ.ย. 2558 ]174
310 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.3 [ 24 มิ.ย. 2558 ]137
311 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.4 [ 24 มิ.ย. 2558 ]140
312 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.5 [ 24 มิ.ย. 2558 ]133
313 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]132
314 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 [ 17 มิ.ย. 2558 ]127
315 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าหนองหว้า (โรงอาหาร) หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]135
316 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านหนอ่งสิม หมู่ที่ 11 [ 17 มิ.ย. 2558 ]129
317 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]144
318 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 (โรงอาหาร) [ 17 มิ.ย. 2558 ]140
319 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]144
320 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง คสล. จำนวน 6 โครงการ [ 9 มิ.ย. 2558 ]138
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21