องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 21 พ.ย. 2562 ]148
42 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]132
43 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 30 ต.ค. 2562 ]129
44 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 23 ต.ค. 2562 ]122
45 สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]124
46 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแกว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2562 ]121
47 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ต.ค. 2562 ]129
48 การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 6 ต.ค. 2562 ]130
49 หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2562 ]122
50 สรุปผลการจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้พนักงานจ้าง ประจำปีวบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ก.ย. 2562 ]124
51 รายงานผลการดำเนินการ (โครงการอบรมศึกษาดูงาน) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 ก.ย. 2562 ]127
52 การเลื่อนขั้นงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ [ 8 เม.ย. 2562 ]116
53 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน) ๒๕๖๒ [ 8 เม.ย. 2562 ]124
54 แบบสรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ [ 25 ธ.ค. 2561 ]116
55 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 [ 20 พ.ย. 2561 ]126
56 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 29 ม.ค. 2561 ]121
 
|1|2หน้า 3