องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]0
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]0
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]0
4 เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]2
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
6 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]4
7 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]37
8 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]37
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]34
10 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]35
11 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 7 ส.ค. 2565 ]43
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]109
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 8 ก.พ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]107
14 ประกาศสภา อบต.โจดหนองแก ระเบียบให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 4 ก.พ. 2565 ]102
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งแรก 30 ธ.ค. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]107
16 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]108
17 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]111
18 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 4 ม.ค. 2565 ]113
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 64 [ 14 มิ.ย. 2564 ]98
20 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]105
 
หน้า 1|2|3