องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]30
2 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]29
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]29
4 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]31
5 หนังสือเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 [ 7 ส.ค. 2565 ]31
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]92
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 8 ก.พ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]90
8 ประกาศสภา อบต.โจดหนองแก ระเบียบให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 4 ก.พ. 2565 ]86
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งแรก 30 ธ.ค. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]87
10 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]89
11 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.โจดหนองแก ครั้งแรก ปี 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]93
12 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 4 ม.ค. 2565 ]96
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 7 มิ.ย. 64 [ 14 มิ.ย. 2564 ]80
14 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]86
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]84
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 11 ก.พ. 64 [ 8 มิ.ย. 2564 ]88
17 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]89
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]91
19 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]88
20 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 1 ก.พ. 2564 ]86
 
หน้า 1|2