องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ปี งบประมาน 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]124
222 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]128
223 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนพาด หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2559 ]117
224 ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน [ 6 ม.ค. 2559 ]161
225 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 5 ธ.ค. 2558 ]159
226 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ปี 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]190
227 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2562 - 2564 [ 3 พ.ย. 2558 ]114
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ๖ [ 31 ส.ค. 2558 ]127
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 7 ส.ค. 2558 ]121
230 คู่มือประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]133
231 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2558 ]126
232 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 13 ก.ค. 2558 ]124
233 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2558 ]131
234 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 (โรงอาหาร) [ 17 มิ.ย. 2558 ]180
235 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 11 พ.ค. 2558 ]171
236 รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน [ 11 พ.ค. 2558 ]130
237 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ด่วน [ 3 ก.พ. 2558 ]167
238 แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการการเสียภาษี ปี 2558 [ 7 ม.ค. 2558 ]133
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการ ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ส.ค. 2557 ]181
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานที่เริ่มต้นจากเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ ระดับ 2 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ตำแหน่ง นักพัฒนาช [ 13 มี.ค. 2557 ]174
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14