องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]101
22 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]121
23 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]133
24 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2565 ]97
25 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]105
26 นโยบายด้านการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]80
27 รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 25 พ.ย. 2564 ]125
28 ช่องทางร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล [ 15 พ.ย. 2564 ]111
29 แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับ ส่งหนังสือของหน่วยงาน [ 4 พ.ย. 2564 ]103
30 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 4 ต.ค. 2564 ]4
31 ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]124
32 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]42
33 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]58
34 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2564 ]60
35 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2564 ]55
36 ผลการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน [ 23 ก.ย. 2564 ]56
37 แจ้งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน [ 7 มิ.ย. 2564 ]93
38 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]133
39 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]120
40 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]103
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12