องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 กลับบ้านเราน่ะ ...หากใครติดเชื้อ [ 1 มิ.ย. 2564 ]112
42 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]100
43 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 เม.ย. 2564 ]68
44 แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด. อบต.โจดหนองแก [ 16 เม.ย. 2564 ]96
45 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 2 [ 31 มี.ค. 2564 ]97
46 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]112
47 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]97
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ [ 26 มี.ค. 2564 ]102
49 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]109
50 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ 1 [ 12 มี.ค. 2564 ]95
51 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]105
52 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]102
53 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]122
54 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 [ 22 ก.พ. 2564 ]118
55 แจ้งประกาศกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]114
56 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัญสามัญ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]112
57 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]116
58 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 12564 [ 5 ก.พ. 2564 ]89
59 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 ประจำปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]95
60 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]97
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12