องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]116
62 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 2 [ 29 ม.ค. 2564 ]96
63 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]96
64 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]98
65 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 29 ม.ค. 2564 ]95
66 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]97
67 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /1 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]87
68 ประกาศเรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (๓.ด.ส.3/4) [ 30 พ.ย. 2563 ]115
69 การประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 พ.ย. 2563 ]92
70 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2563 ]111
71 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 13 ต.ค. 2563 ]112
72 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก [ 9 ต.ค. 2563 ]90
73 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]86
74 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]89
75 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]95
76 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]95
77 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]108
78 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัยที่ 3/2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]98
79 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 7 ก.ค. 2563 ]94
80 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญที่ 3/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]101
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12