องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]85
122 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]89
123 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]92
124 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2562 ]86
125 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]109
126 ประกาศขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]87
127 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]93
128 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2562 ]92
129 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]93
130 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]88
131 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 31 พ.ค. 2562 ]95
132 การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ [ 30 พ.ค. 2562 ]93
133 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]91
134 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2562 ]96
135 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 เม.ย. 2562 ]94
136 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]86
137 ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 [ 5 ก.พ. 2562 ]92
138 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 15 ม.ค. 2562 ]95
139 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.และผู้อำนวยการกองภายใน อบต.โจดหนองแก [ 8 ม.ค. 2562 ]119
140 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 14 พ.ย. 2561 ]108
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12